پاشو یه تکونی به خودت بده

اگه منتظر لحظه نابی هستی تا شروع بشه و تو دست به کار بشی مطمئن باش اون لحظه هیچ وقت نمیرسه... شرایط ایده آل را باید بسازی...

و این ساختن شکوهمند اضطراب و اشتباه داره و شما باید اینهارو بپذیرید

اگه اینجوری نبود هیچ قله ای فتح نمیشد

با یوبان همراه باشید

http://youbaan.ir/