آموزش الفبای اسپانیایی همراه با تلفظ و مثال

زبان اسپانیایی از خانواده زبان های رومی و یکی از پر گویشورترین زبان های جهان در ۴۵ کشور نظیر اسپانیا، پرو، اروگوئه، بولیوی، مکزیک، شیلی و است، که دومین زبان پرگویشور جهان از لحاظ تعداد جمعیتی بعد از چینی است.
زبان اسپانیایی، زبان دوم کشوری نظیر آمریکا به دلیل مجاورت با مرز مکزیک محسوب میشود و تقریبا تمام کشورهای منطقه آمریکای مرکزی و جنوبی، به جز برزیل، همگی به این زبان سخن می گویند. زبان اسپانیایی به دلیل زیبایی آوایی و گویش های مختلف از محبوب ترین زبان ها، چه در حوزه زبان شناسی و چه هنر محسوب میشود به همین دلیل مخاطبان بسیاری دارد.

مقاله متنی الفبای اسپانیایی را نیز می توانید در لینک زیر بخوانید
https://feralan.com/spanish-alphabet/

برای یادگیری کامل زبان اسپانیایی به صورت مجازی نیز، می توانید در کلاس های آموزش آنلاین زبان اسپانیایی فرالن شرکت کنید. اطلاعات بیشتر را در صفحه مربوط به زبان اسپانیایی در سایت فرالن ببینید.
https://feralan.com/spanish/