دانلود آهنگ یل یل میدون شاه مازرون

دانلود آهنگ یل یل میدون شاه مازرون

https://bamiseda.ir/?p=14296
یل یل میدون یل مازندرون

کشتی گیر مازنی پلنگ ایرون

یل یل میدون یل مازندرون

اونی که دست گیرنه همه پهلوون