عزاداری دکتر حریرچی در هیات ریحانه الحسین

عزاداری دکتر حریرچی در هیات «ریحانه الحسین» با رعایت پروتکل‌های بهداشتی