موسسات خیریه

به گوشه و کنار دنیا که نگاه می‌کنیم، دنیا پر از درد و رنج آدمی است ولی به همان اندازه پر از انسان‌های شریفی است که از دردهای دیگران رنج می‌برند و فکرشان حول محور کمک به انسان‌های نیازمند می‌چرخد.
در حال حاضر کار خیر و نیکوکاری سازماندهی شده و به صورت موسسات خیریه سعی می‌شود تا به افراد محروم و نیازمند کمک شود.
خیریه کودکتن فرشته اند یکی از برترین موسسات خیریه تهران می باشد که آماده خدمتگذاری به کودکان ایران است
https://koodakancharity.ir/charity