6 شگرد برای استفاده از کفش‌های کتانی

کتانی‌ها در سال‌های اخیر تنوع خیلی زیادی پیدا کرده‌اند و به نوعی دارای گروه‌بندی‌های خاص خود شده‌اند، که این کار علی‌رغم تنوعی زیادی که ایجاد می‌کند، انتخاب را سخت‌تر می‌کند. فارغ از انتخاب کتانی، در این ویدیو به شگردهایی می‌پردازیم که در مورد همه کفش‌های کتانی صدق می‌کنند. شگردهایی مثل نحوه ست کردن، تمیزکردن، و نوع بستن بند کتانی در این ویدیو توضیح داده می‌شود.