سیلندر پنوماتیک

به طور معمول از این اپراتور برای خروجی فیزیکی هوای فشرده استفاده می شود. "سیلندر پنوماتیک" همان هدف و مکانیسم جک های هیدرولیک را دارند و در جهت حرکت اجسام و حرکت های رفت و برگشتی توسط نیروی وارد شده به دیسک در فضای استوانه ای انجام می شوند.جک ها و سیلندرهای پنوماتیک آخرین مرحله در زنجیره پنوماتیک هستند که تأثیر فیزیکی را ایجاد می کنند. سیلندرهای پنوماتیک در صنایع مختلف به روش های مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند و بسیار مورد استفاده قرار می گیرند.سیلندرهای پنوماتیکی انواع مختلفی دارند که بسته به نوع آنها عملکرد متفاوتی دارند. از جمله آنها: یک سیلندر پنوماتیک دوار، یک سیلندر پنوماتیک یک طرفه، یک سیلندر هیدرولیک. وقتی می خواهید سیلندر هوا بخرید، حتما به قطر میله پیستون و ضربه و ضربه پیستون در نقاط انتهایی دقت کنید. زیرا در انتخاب سیلندر پنوماتیک فاکتورهای مهمی هستند.