بازی و ریاضی برای تیزهوشان - معلم خصوصی ریاضی

بازی و ریاضی برای تیزهوشان - اگر فکر می کنید جزو افراد باهوش و تیزهوشان هستید و می توانید مسائل و سوالات ریاضی را خیلی خوب حل کنید این ویدیو را ببینید و دلیل آن را توضیح دهید. اگر مسائل ریاضی تیزهوشان را حل کرده باشید این سوال برای شما راحت خواهد بود. معلم خصوصی ریاضی http://math-teach1.blogfa.com/1391/12