ایمپلنت دندان و پیوند لثه

بعضی مواقع دنداپزشک متخصص ایمپلنت پس از کشیدن دندان جلو و کاشت ایمپلنت دندان نیاز به ضخیم کردن لثه را احساس می کند . از اینرو پیوند لثه را از کام گرفته و به لثه جلو پیوند می زند . اینکار باعث افزایش عمر ایمپلنت کاشته شده و ظاهر زیباتر می گردد .
جهت اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:
(https://dencareclinic.com/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%BE%D9%84%D9%86%D8%AA/)[ایمپلنت دندان]