روحانی خطاب به مجلس: هول نشوید، موفقیت دولت تقدیم شما

رئیس جمهور در واکنش به طرح مجلس در جلسه بهره‌برداری از طرح‌های ملی وزارت نیرو گفت: بگذارید با حوصله، تحمل، خردورزی و آن‌هایی که تجربه بیست و چند ساله در این امر دارند و در دیپلماسی موفق بودند و بار‌ها و بار‌ها آمریکا را در سازمان ملل شکست دادند، کارشان انجام بدهند.