هجدهمین نمایشگاه بین المللی و تخصصی تاسیسات وتجهیزات سرمایش و گرمایش

گروه صنعتی لینکران از حضور پرشور شما در هجدهمین نمایشگاه بین المللی و تخصصی تاسیسات و تجهیزات سرمایش و گرمایش شیراز کمال تشکر و قدر دانی را دارد.