سگی که تلاش می‌کند فرزندان خود را از زیر آوار نجات دهد

مرد هندی سپس به این مادر دل نگران کمک می‌کند تا به بچه‌های خود برسد.

تاروت رنگی tarootrangi