مسابقه برنده شو!!! مسابقه مهارتی و جایزه های فوق العاده (آموزشگاه کاردانش)

جایزه‌های این مسابقه :

شما می‌تونید با شرکت در این مسابقه از تخفیف های ویژه دوره ها و CDهای آموزش مجازی دوره ها بصورت رایگان برخوردار بشید و این امکان در صورت برنده شدن شما وجود دارد که تخفیفات رو به یکی از نزدیکان خود انتقال دهید.
https://kar-danesh.com/lottery-page/
و هر هفته می‌تونید در مسابقه و قرعه کشی شرکت کنید .

قوانین مسابقه:

هر کاربر فقط با یک IP می‌تونه در مسابقه هفتگی شرکت‌ کنه و در پایان هر ماه شما می‌تونید دوباره در مسابقه کار دانش شرکت کنید .

https://kar-danesh.com/lottery-page/