سامانه جامع تجارت تا ۹/۹/ ۱۳۹۹ تکمیل و راه اندازی می‌شود

وزیر ارتباطات اعلام کرد که سامانه جامع تجارت تا ۹/۹/ ۱۳۹۹ تکمیل و راه اندازی خواهد شد.