طراحی و ساخت به روز ترین سانتریفیوژ یا اگزاست فن صنعتی تولیدکننده ۰۹۱۲۱۸۶۵۶۷۱

#تولیدکننده_انواع_هواکشهای_صنعتی
#هواساز_ایرواشر_کوره_رنگ_سانترفیوژ_اگزوزفن_موادکش_دم_فشار_سقفی_کانالی_هواساز_باکس_فن_مکنده_نجاری
باسه شعبه در ایران
#مشاوره09126851192
#تهران09121865671
#اصفهان09124598284
#شیراز09177002700
Www.Koolakfan.com