لنز 2.5 اینچ تک نئون با زنون 65 وات زیمر

زنون 65 وات پشت لنز نور فوق العاده ای داره