خاطره شنیدنی آیت الله رییسی از شهید سلیمانی

خاطره شنیدنی آیت الله رییسی از حضور شهید سلیمانی در حرم مطهر امام رضا (ع)