دانلود آهنگ امیر طورانی این گریه یه مرده چشم انتظاری درده

دانلود آهنگ امیر طورانی این گریه یه مرده چشم انتظاری درده

https://bamiseda.ir/?p=22703

صدامه یه عمره رفته اما توی ترانه هامه شبیه نسترن بود لطافت

چمن بود توی خیالم عمری عروس بخت من بود این گریه ی یه مرده

چشم انتظاری درده منو هوایی کرده حالا که بر میگرده شکستنم رو

دیده شب گریمو شنیده مرهم شده برامو از راه دور رسیده این گریه ی

یه مرده چشم انتظاری درده منو هوایی کرده حالا که بر میگرده

انگاری پا به پامه بغض تویه صدامه یه عمره رفته اما توی ترانه