دلایل استفاده از زیرانداز بیمار

مراقبت کردن از سالمندان و بیماران، با هدف سلامت و بهبودی هرچه سریع تر آنها اهمیت ویژه ای دارد. کالا های بهداشتی بسیاری وجود دارد که به تحقق بخشیدن این هدف کمک می کند. یکی از ضروری ترین محصولاتی که وجود آن ضروری بوده، زیرانداز یا دروشیت بیمار است. در مکان هایی مانند بیمارستان ها، مراکز درمانی، خانه سالمندان یا حتی در برای کسانی که در منزل از بیمار نگهداری می کنند، از زیرانداز بیمار استفاده می شود.
https://paadra.com/product/patient-mattress/