دانلود پایان نامه ها درباره ستاد گمرک

پایان نامه ارشد:بررسی نگرش کارکنان ستاد گمرک نسبت به پایائی و اعتبار نظام فعلی ارزیابی عملکرد نیروی انسانی
لینک دانلود
https://77u.ir/?s=%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF+%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9