دردسرهای تلخ بیماری شیرین

دیابت، با تأثیر روی اندام‌های مختلف بدن، مشکلاتی از جمله خونریزی لثه و لق شدن دندان را برای بیماران ایجاد می‌کند.