تزریق واکسن کرونا به ۵۰ داوطلب

مدیرعامل بنیاد برکت با بیان اینکه پس از دستیابی به واکسن و موفقیت در تست انسانی، مرحله مهمِ تولید انبوه در پیش است، گفت: در مرحله نخست آزمایش انسانی، واکسن کرونا به ۵۰ داوطلب تزریق می‌شود.