اصابت ترسناک صاعقه به یک درخت

دوربین مداربسته خانه‌ای مسکونی در «سن خوزه» آمریکا لحظه اصابت صاعقه با شاخه‌های یک درخت را ضبط کرده است.