جراحی آندوسکوپی آدنوم هیپوفیز

در این ویدیو دکتر محمد صمدیان جراحی آندوسکوپی آدنوم هیپوفیز که موجب بیماری کوشینگ میشود . کوشینگ به علت افزایش هورمون ترشح کننده غده هیپوفیز که منجر به افزایش شدید کورتیزول خون می شود