شیرین ترین طرفدار محسن ابراهیم زاده !.

یه آهنگای چرت و پرت می خونه ،
بعد ،
یادش میاد که آهنگای محس ابراهیم زاده رو بلده ...
خواب دیده ،محسن ابراهیم زاده بهش می گه:
" فدای دستای کوچولوت برم ! " .