نماهنگ اي عالمين فروانرواسي

نماهنگ اي عالمين فروانرواسي
گوزل بير منظومه آقا امام زمان (عج) خاطر
دلهايمان را با اين شعر به آقامون پيوند بزنيم .

با اشعار و دکلمه: استاد غلامي سراي
تدوين: صدرا کنعاني
کاري از: مرکز فرهنگي شهيد جديري کهنموئي
https://t.me/shahidjodeiri

#نماهنگ_اي_عالمين_فروانرواسي #نماهنگ_امام_زمان #استاد_غلامي_سراي #مرکز_فرهنگي_شهيد_جديري_کهنموئي