مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی
مداح شهید سرگرد پاسدار محمود…
????????????????✅مداح شهید سرگرد پاسدار محمود جديري کهنموئی از شهداي استان آذربايجان شرقي ازتوابع شهرستان اسکو واقع در روستاي کهنمو مي باشند.????ولادت:25/1/6 ????شهادت:64/12/13????????????????????shahidjodeiry.blogfa.com????instagram.com/shahidjodeiryhttps://t.me/shahidjodeiri
ادامه...

ویدئوهای کانال