توضیحات سرلشکر جعفری درباره بازداشت روح‌الله زم

توضیحاتی که سرلشکر جعفری در برنامه بدون تعارف درباره بازداشت روح‌الله زم زد.