دانلود آهنگ جدید امیر مقاره من سخت ترین روزامو تنها بودم

"جهت دانلود روی لینک کلیک کنید"
"جهت دانلود روی لینک کلیک کنید"
"جهت دانلود روی لینک کلیک کنید"
من سخت ترین روزامو تنها بودم!#
بدترین حرفارو شنیدم #
کسی چه میدونه من چی کشیدم#
چند سالی میشه چشمامو به راه دوختم#
با خیالت هر شب تا صبح سوختم سوختم#
زندگیم رفت رویاهامو برد #
دلم نشست و غصه خورد#
شاپرک من چقد زود مرد! مرد آخرشم شدم یه داغون قاطی#
یه کاکتوس خسته ی بی ملاقاتی#