شاهنامه را با کتاب صوتی آوای نامورنامه بخوانید!

گوشه هایی از شاهنامه صوتی آوای نامورنامه
این روایت پندی است از استاد توس که به زیبایی با موسیقی صداآمیزی گردیده است .آنچنان این اشعار سترگ و استوار سروده شده اند که دوست دارید بارها آن را بشنوید تا آن را زود به یاد بسپارید.ناگفته نماند که موسیقی conceptual یا مفهومی که در این اثربکار رفته و گزینش یا ساخته شده است بسیار بسیار شما را به آنچه باید از این داستان یا ابیات برداشت کنید رهنمون می گردد. خوانش درست و اصولی نیز در این راستا به شما آموزش درست خوانی شاهنامه را یادآور می شود.
جهت آشنایی بیشتر با گروه فرهنگی گرزمان و شاهنامه شنیداری آوای نامورنامه و خرید آن به آدرس های زیر مراجعه کنید:
Telegram :
https://t.me/garozman
instagram:
https://instagram.com/garozman1398
site:
https://garozman.ir