گزارش صدا و سیما در مورد عادی بودن شرایط قم!

گزارش خبرنگاران صداوسیما درباره دروغ‌بودن کرونا در قم و عادی‌بودن وضع شهر یک روز پیش‌از انتخابات مجلس؛ یکم اسفند ۱۳۹۸.