نحوه انتخاب معلم خصوصی بدون واسطه از سایت تدریس خصوصی ایران مدرس

نحوه انتخاب معلم خصوصی بدون واسطه از سایت تدریس خصوصی ایران مدرس https://www.iranmodares.com/index.php در این ویدیو توضیح داده شده است. در سایت ایران مدرس کاملترین لیست مدرسین و اساتید تدریس خصوصی را می توانید مشاهده می کنید و شماره تماس معلم ها هم نمایش داده شده است. مطالعه مقاله https://www.iranmodares.com/article-index.php?ID=5437 هم مفید است.