نیایشی با خالق بی همتا

قادر اللهنان دانشیق
نیایشی با خالق بی همتا
دکلمه ای کوتاه و دلنشینیوبانما گل منه ساری

با اشعار و دکلمه : استاد غلامی سرای
کاری از: مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی

منم یالقیزلارین یاری
منم هموار ائدن درمانده و غمگینه یوللاری
اوجادتساز قویمارام بوش تا قیوتسین عرشه قوللاری
سووا دوندررم اعجاز ایسته سه موسایه داغلاری
بیتیررم خضرایاقی آتدا باغلاری
اگرگلسن نه قدری روسیاه اولساندا مسرورم
گراولسان ناامید ای بنده رنجورم
منم دریاده ایتگین کشتیی نی مقصوده چوندررم
منم غم خارینی هرسینه دن دررم
منم بیرمهربان تاری
یوبانما گل منه ساری

#قادر_اللهنان_دانشیق #نیایشی_با_خالق_بی_همتا #استاد_غلامی_سرای #مرکز_فرهنگی_شهید_جدیری_کهنموئی