قیمت یونیت هیتر برقی، سقفی، آبگرم و بخار | پایا دما 02188824001

یونیت هیتر چیست ؟
یونیت هیتر یا واحد گرمایشی، دستگاهی تک فصل (گرمایشی) است. قطعات اصلی دستگاه یونیت هیتر شامل موتور و پروانه، کویل یا کوره حرارتی و بدنه دستگاه است. یونیت هیتر ها شامل قطعات دیگری چون دمپر، نگهدارنده ها و تجهیزات کنترلی دیگری نیز هستند.
یونیت هیتر ها از لحاظ نوع کارکرد در چهار نوع تولید می شوند:

نوع اول: یونیت هیتر آبگرم است که دارای کویل (لوله های فین دار) حرارتی هستند و آبگرم موتورخانه یا پکیج درون این لوله ها گردش دارد و فن، هوای گرم شونده را از روی این کویل ها گرم عبور می دهد.

نوع دوم: یونیت هیتر بخار است که دارای کویل حرارتی می باشد که بخار حاصله از دیگ بخار با فشار و دمای مشخص وارد این لوله ها شده و فن، هوای گرم شونده را از روی کویل های بخار عبور می دهد.

نوع سوم :یونیت هیتر گازی است که دارای کوره و مبدل حرارتی می باشد که از درون کوره یا مبدل حراراتی این نوع یونیت هیتر محصولات احتراق عبور می کنند و فن، هوای گرم شونده را از روی این کوره یا مبدل حرارتی عبور می دهد. در این نوع یونیت هیترها مشعل های اتمسفریک یا مشعل های دمنده دار مستقیماً روی دستگاه قرار می گیرند.

نوع چهارم : یونیت هیتر برقی است که دارای المنت های حرارتی می باشد که فن، هوای گرم شونده را از روی المنت های حرارتی عبور می دهد. این نوع یونیت هیتر ها دارای مصرف برق بالایی هستند.