آشنایی با تاریخچه علم شیمی (از کیمیا تا شیمی نوین ) | پیلار استار

پیلار استار - برنامه ایی جهت بررسی علم شیمی و کاربردهای فراوان آن در صنایع مختلف

علم شیمی

کیمیا شاخه‌ای از علم است که به بررسی عناصر، ترکیب‌های ساخته شده از اتم‌ها، مولکول‌ها و یون‌ها، ساختار شیمیایی، خواص و رفتار مواد و همچنین تغییراتی که یک ماده در حین انجام یک واکنش با مواد دیگر از خود بروز می‌دهد، می‌پردازد.

در نمایی کلی از علم، شیمی در جایی میان رشته فیزیک و زیست‌شناسی قرار می‌گیرند. بعضی اوقات از شیمی به‌عنوان یک دانش بنیادی یاد می‌شود؛ به این خاطر که این علم، مفاهیمی را ارائه می‌کند که درک سایر زمینه‌های علمی چه در سطح پایه و چه در سطح کاربردی ممکن می‌کند. برای مثال علم شیمی، جنبه‌های مختلفی از شیمی گیاهی گیاه‌شناسی، چگونگی تشکیل سنگ‌های آذرین زمین شناسی، چگونگی تشکیل ازون در اتمسفر و چگونگی تجزیه آلودگی محیط زیست، خواص خاک موجود روی ماه کیهان شناسی، چگونگی عملکرد داروها ) داروسازی ( و چگونگی جمع‌آوری دی‌ان‌ای در صحنه جرم به‌عنوان مدرک جرم شناسی را توضیح می‌دهد.

علم شیمی به موضوعاتی مانند چگونگی برهم‌کنش اتم‌ها و مولکول‌ها از طریق پیوندهای شیمیایی و تشکیل ترکیبات شیمیایی جدید می‌پردازد. چهار نوع پیوند شیمیایی وجود دارد که ترکیبات مختلف دارای حداقل یکی از آنها هستند: پیوند کووالانسی، پیوند یونی، پیوند هیدروژنی و پیوند وان‌دروالسی.

جهت آشنایی بیشتر با علم شیمی و چگونگی شکل گیری و توسعه آن ویدئو بالا را مشاهده کنید و منتظر قسمت های بعدی پیلار استار باشید .

http:/pilartejarat.com