پیشنهاد تعطیلی دو هفته‌ ای در تهران

محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، با توجه به آلودگی هوا و گسترش شدید ویروس کرونا در تهران، امروز در جلسه شورای شهر پیشنهاد تعطیلی دو هفته‌ای این کلانشهر را مطرح کرد.