دانلود کتاب اصول علم اقتصاد پل ساموئلسن و نورد هاوس

دانلود کتاب اصول علم اقتصاد پل ساموئلسن و نورد هاوس.برای دانلود فایل بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
http://youfiles.ir/product/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d9%be%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%a6%d9%84%d8%b3/

این کتاب تلاش موفقی است برای معرفی اقتصاد به مثابۀ یک علم و یک رشتۀ درسی در قرن گذشتۀ، به همین دلیل در سراسر جهان مورد توجه بوده است و نیز اکنون در دانشگاه های معتبر تدریس می شود.چاپ اول این کتاب در ایران در سال ۱۳۴۴، با همکاری سازمان برنامۀ، از سوی بنگاه ترجمه و نشر کتاب توسط مرحوم دکتر حسین پیرنیا ترجمه شده است. اصول علم اقتصاد:در ۲ جلد انتشار یافته است: که از صفحات ۱ الی۷۹۸ در (جلد اول) و از صفحات۸۰۲ الی۱۵۴۲ در (جلد دوم) می باشد.