زمانی که می خواستم خودم رو به برق بزنم(قسمت اول)؟!؟

زمانی که 120 کیلوگرم شدم می خواستم خودم رو به برق بزنم ؟!
برای شرکت در دوره رایگان به وب سایت Mindshop.ir مراجعه نمایید .