فیلمی از لحظات اولیه حمله موشکی آمریکا و فرانسه و انگلیس به سوریه