پایان نامه ها درباره بهره‌ وری علمی

پایان نامه تحلیل نوآوری بنیادی و تدریجی بر اساس عملکرد نوآورانه با رویکرد شبکه عصبی با مطالعه موردی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان

لینک دانلود


https://77u.ir/?s=%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C+%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C