پر درآمدترین زن اینستاگرام /آنا بانو

اگر کمی در فضای مجازی یا اینستاگرام جستجو کرده باشید حتما ویدیوهای این خانم را مشاهده کرده اید. این کاربر اینستاگرام با تبریک تولد کسب درآمد میکند که به گفته خودش پرفسور سمیعی هم تخصص ایشان را ندارد !