مصاحبه همسر شهید فخری زاده

همسر شهید فخری زاده در واکنش به شهادت وی گفت: نگذارید خون او پایمال شود و راهشان را ادامه دهید. به رهبرم که عزیزترین کس برای من و آن شهید هستند، تسلیت میگویم و از ایشان تشکر می‌کنم.