نحوه حذف فالوور و فالووینگ در اینستاگرام

افزایش روز به روز کاربران اینستاگرام باعث شده تعداد کاربران در اینستاگرام افزایش پیدا کند و در این بین نیز کاربرانی پیدا میشوند که از اینستاگرام خداحافظی میکنند و یا فعالیت شان کم میشود و به نوعی میتوان این اکانت ها را فیک نامید. خب در بین فالوور و فالوینگ های شما جه تعداد اکانت فیک میتواند وجود داشته باشد اگر شما این اکانت ها را شناسایی میکنید نحوه حذف فالوور و فالووینگ در اینستاگرام به چه صورت میباشد یا اگر از یک اکانت خاص خوشتان نمیاید و میخواهید این اکانت در فالوور و فالووینگ های شما جایی نداشته باشد باید چه کار کنید به همین دلیل امروز میخواهیم نحوه حذف فالوور و فالووینگ در اینستاگرام را برایتان توضبح دهیم.