نحوه ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی

کلیه داوطلبان ثبت نام رشته‌های بدون کنکور دانشگاه جامع علمی کاربردی می‌توانند به سایت ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی یا همان سامانه ثبت نام اینترنتی علمی کاربردی به آدرس edu.uast.ac.ir مراجعه نمایند و فرآیند نام نویسی خود را تکمیل کنند.


منبع

https://irantahsil.org//ثبت-نام-دانشگاه-علمی-کاربردی/