34- اعتبارسنجی اطلاعات در کنترلرها

در این جلسه روش اعتبارسنجی اطلاعاتی فرمها در لاراول را که در جلسات گذشته با آنها آشنا شدیم را این بار در کنترلرها به شما آموزش خواهم داد.
برای مشاهده کلیپ های بیشتر به سایت ما مراجعه بفرمایید:
https://LaravelLearn.ir