ماجرای مهمانی رفتن امیرمهدی ژوله و احمدی‌نژاد

امیرمهدی ژوله که مهمان تاک‌شوی اینترنتی "ام شو" بود، به سوال مجید صالحی درباره این‌که تمایل دارد با چه کسی به مهمانی برود، پاسخ جالبی داد.