چگونه فرو رفتگی موکت را از بین ببریم؟

با چند روش ساده فرو رفتگی حاصل از پایه میز یا صندلی را از روی موکت پرزدار از بین ببریم.
https://gamantj.com/moquette-type/
جهت مشاهده انواع موکت به سایت گامان تزئین جاوید بروید.