اقدام زشت روی آنتن زنده / تمسخر مجری زن توسط همکارانش

در اقدامی عجیب، مجری برنامه صبحگاهی شبکه دو، انگلیسی و فرانسوی حرف زدن یکی از همکاران خانم در صدا و سیما را مورد تمسخر قرار دادند.