چرا ساعت را جلو عقب می‌کنیم؟

بر اساس قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی ساعت رسمی کشور در ساعت ۲۴ امشب سی‌ام شهریور یک ساعت به عقب برگردانده می‌شود.
داستان عقب کشیدن ساعت رسمی کشور