گزارش جلسه دوازدهم رشد فردی

به طور کلي بايد گفت که با رشد فردي شما ياد ميگيريد توانايي ها و قابليتهاي خود را بهبود بخشيده و در هر لحظه از زندگي سرمايه گذاري روي خودتان را شروع نماييد، برنامه ريزي نموده،تا بتوانيد بهترين نسخه خودتان شده و هر روز نسبت به قبل بهتر شويد.البته اين به اين معني نيست که هيچگونه مانعي در راه زندگي شما وجود نداشته بلکه مشکلات هميشه هستند ولي شما آموزش ميبينيد که چگونه براي آنها امادگي داشته و همه آنها را پشت سر بگذاريد.
براي مشاهده گزارش کامل به سايت www.mostafaee.com مراجعه بفرماييد